Priser

Oversigten viser de faste priser, der er aftalt for voksentandplejen med den offentlige sygesikring. Nogle priser består af et fast tilskud og en variabel pris, som vi selv fastsætter. Du kan altid spørge om prisen på en behandling, hvis du er i tvivl. Ved større behandlinger laver vi et overslag til dig på forhånd.

Priser på de mest almindelige behandlinger

(efter aftale med den offentlige sygesikring)